צלילה למוסמכים, קורסים מתקדמים

להתקדם בצלילה

מדריכה ושני חניכי קורסי הדרכה בדרך לצלילה בסגנון תמונה של הביטלס

רוצים לעבוד בצלילה, להיות פטורים מרענון, להעשיר את הידע או אולי סתם להבין מה ההבדל בין דייבמאסטר למאסטרדייבר? זה העמוד בשבילכם

יש הבדל בין דייבמאסטר למאסטרדייבר

שתי ההסמכות יקדמו את הצולל ויכירו בו כצולל דרגה ג' כפי שמוגדר בנהלי רשות הצלילה הישראלית ובשתיהן המוסמך יהיה פטור מצלילת רענון בישראל. ההבדל העיקרי הוא במסלול ההתקדמות, האם לכיוון הדרכה, כלומר עבודה בתחום או לכיוון העשרת הידע.

מאסטרדייבר

תעודת "יוקרה" המעידה כי הצולל הינו צולל בכיר בעל חמש התמחויות שחלקן חובה וחלקן בחירה. את ההתמחויות, בנות יום או יומיים, ניתן לצבור במהלך השנים ובצירוף מינימום צלילות נדרשות ניתן יהיה לקבל את ההסמכה.

דייבמאסטר

תעודת 'מוביל צוללים'. מדובר בקורס חובה להתקדמות להדרכת צלילה המלמד את הצולל להוביל קבוצת צוללים. מדובר בקורס מרוכז של שבוע לו דרישות קדם כמו לדוגמא להיות מוסמך צולל הצלה ועזרה ראשונה, הסמכת התמחויות נוספות ואישור רופא צלילה. בנוסף, הקורס דורש יכולות פיזיות כמו מבחני שחייה, הדרכתיות ועמידה בדרישות של נהלי הארגון ורשות הצלילה.

הסמכת עוזר מדריך מאפשרת בנוסף להדרכת צלילות מודרכות שלהן מוסמך דייבמאסטר, גם להדריך צלילות הכרות ורענון שהן חלק נכבד יותר מפעילויות מועדוני הצלילה.

יש חובת מינימום צלילות

לשתי ההסמכות דרוש מינימום של 72 צלילות, 12 מהקורסים הבסיסיים כוכב 1+2 ובנוסף 60 לפחות ככוכב שני ומעלה, כאשר יספרו עד 3 צלילות ביום.

עם זאת, קיים שוני בין מאסטרדייבר ודייבמאסטר בנושא הצלילות. למאסטרדייבר הצלילות דרושות עבור ההסמכה הסופית ולדייבמאסטר עבור כניסה לקורס. הנוהל עודכן על ידי רשות הצלילה במרץ 2017.

אגב, רוב מועדוני הצלילה יציעו השלמת צלילות מוזלת על מנת לעזור להגיע לדרישת המינימום.

הארגון המסמיך משמעותי רק בקורס מדריכים

ככלל ניתן לעבור בין ארגונים בהסמכות הצלילה, כלומר, זה שהכוכב אחד מארגון ספציפי מאפשר לבצע קורסי המשך בארגונים מקבילים.

במאסטרדייבר, יש ארגונים מועטים שדורשים שכלל או חלק מההסמכות יהיו מאותו הארגון על מנת לאשר את ההסמכה, אך אחרים יקבלו ארגונים מקבילים.

בדרגת דייבמאסטר או עוזר מדריך ניתן לעבוד בכל מועדון בישראל משום שבעלי דרגה זו אינם מסמיכים צוללים ולכן הדרישה היא שיהיו בעלי הסמכה מארגון מוכר ובעלי אישור הדרכה מרשות הצלילה הישראלית.

לעומת זאת, בעלי הסמכת מדריך יוכלו לעבוד כמדריכי קורסים רק במועדון עם ארגון זהה להסמכתם. רוב הארגונים יציעו קרוסאובר (הסבה) מוזל על מנת לאפשר למדריכים את המעבר.

על מנת לעבוד בצלילה בישראל מומלץ להיות עוזר מדריך ומעלה

דייבמאסטר רשאי להדריך צלילות מודרכות לצוללים מוסמכים בלבד, לעומת עוזר מדריך שיכול להעביר גם צלילות היכרות ורענון שהן נתח גדול יותר מפעילויות המועדונים.

יש נוהל בדיקות רפואיות של רשות הצלילה למי שמעוניינים לעבוד

המעוניינים לעבוד בצלילה בישראל ידרשו לא רק באישור רופא צלילה כמו כל חניך דייבמאסטר אלא גם בבדיקות רפואיות נוספות כפי שמצויין בנוהל מינואר 2018

על מנת לעבוד בישראל צריך אישור מרשות הצלילה ולעבוד תחת מועדון צלילה

סיום בהצלחה של קורס עוזר מדריך או מדריכים אינה מאפשרת עבודה כמדריך צלילה בישראל.

על מנת לקחת אנשים לצלילת היכרות, רענון ועוד יש צורך באישור הדרכה של רשות הצלילה ועבודה תחת מועדון צלילה.

לשם קבלת אישור הרשות יש לעבור את המבחנים בהצלחה, בהם לעיתים יצפה נציג של הרשות ולהציג מסמכים כמו ביטוח צלילה אישי, תשלום אגרה שנתית, אישור רופא צלילה ועוד.

אנחנו פה לכל שאלה נוספת, נשמח לראותכם

*בכל מקרה של סתירה בין נהלי הרשות, עדכוניה או הבהרותיה בזמן פרסום העמוד או כפי שיובאו בהמשך לבין הרשום פה, דברי הרשות הם המחייבים.