צלילה למוסמכים

3 ויכוחים שאפשר למנוע

צוללת עם ציוד צלילה, מסכה, ווסת בפה

צוללים מוסמכים רבים מוצאים את עצמם מתוסכלים כאשר הם מגיעים למרכז הצלילה ומגלים שבעקבות חוקי הצלילה והנהלים הקיימים בארץ חסר להם משהו על מנת לצלול. במה המועדונים יכולים לעזור ומה אבוד?

מרכזי הצלילה והצוללים בארץ מחויבים לקיים את פעילויות הצלילה בכפוף לחוק הצלילה הספורטיבית אשר עליו אמונה הרשות לצלילה ספורטיבית שבמשרד התרבות והספורט.

הרבה פעמים צוללים מתאכזבים מהדרישות, אך הפרת חוקי הרשות עלול לגרום השלכות חריפות למועדון.

1. גם אם צללתם אצלנו פעם, אם אין לכם את התעודות אסור לנו לתת לכם לצלול

גם במועדונים בהם יש מערכת ממוחשבת (כמו אצלנו) השומרת את פרטי הצוללים והפעילויות שעשו, חובה להציג את ההוכחות לכך.

במקרה חירום יהיה על המועדון להציג אותם לרשויות. כמובן שחלק גדול מהתעודות והביטוחים אפשר למצוא אונליין, פרטים נוספים פה

חובה להציג ביטוח צלילה אישי בתוקף

ניתן לרכוש ביטוח צלילה בכל מרכז צלילה או באמצעות האינטרנט בכל זמן. ישנן שלוש חברות ישראליות שמשווקות ביטוחי צלילה בארץ: התאחדות הצלילה הישראלית (הראל), RDI (הראל) ו-IDIVE (הפניקס).

ניתן למצוא או לעשות ביטוח אונליין על ידי הזנת מספר תעודת זהות ופרטים נוספים לפי הצורך.

ניסיוננו טרם נתקלנו בביטוח חיים או פוליסת ביטוח אישי המכסים פעילות צלילה בישראל. הדבר יכול להיות מבלבל כי לעיתים ביטוח חיים מכסה מוות כתוצאה מתאונת צלילה, אך לא פציעה או אבדן כושר עבודה שתיגרם כתוצאה מתאונת צלילה, לכן ביטוח המכסה פעילות אקסטרים וצלילה בחו"ל, לא תקף עבור ישראלים בארץ לפי מיטב ידיעתנו.

במקרה של הצגת ביטוח כזה חשוב לוודא כי סעיפי הפוליסה כוללים את שם המבוטח, כיסוי רפואי מלא של הצולל על צלילה בישראל באשר לפינוי וטיפול רפואי הכולל תא לחץ (בכתב) ותאריך תוקף הביטוח.

חובה להציג תעודת צולל

תעודת פלסטיק קבועה, אישור הסמכה אונליין מאתר הארגון, צילום או תעודה זמנית בתוקף יתקבלו מיידית.

רוב הארגונים כבר עברו לחיפוש אונליין כמו PADI, SSI, SDI אבל גם שם לעיתים ניתן לקבל אישור תעודות רק בתשלום. לעיתים לא ניתן למצוא את ההסמכה משום שהאתר מציג תעודות רק משנים מסוימות או בגלל איות לא תקין.

רוב מרכזי הצלילה מכירים את נהלי העבודה של הארגונים השונים וישמחו לעזור לכם לאתר את התעודות.

תעודת צלילה זמנית שפג תוקפה או יומני צלילה, גם אם הם חתומים כנדרש, אינם יכולים לשמש כתעודה.

2. אנחנו יכולים לוותר לכם על רענון רק בתנאים ספציפיים מאוד

על צולל להציג בהגעתו יומן צלילות עם צלילה חתומה מחצי השנה האחרונה.

בעיקרון על היומן להציג את הצלילות אותן ביצע, כאשר כל צלילה צריכה להיות חתומה בחותמת מועדון הצלילה, ולכלול את תאריך ביצוע הצלילה ופרטיה הבסיסיים (זמן, עומק, מקום וכדומה).

מועדוני הצלילה רשאים גם לקבל דף חתום שאינו מצורף ליומן כל עוד יש בו את הפרטים האישיים הדרושים או מייל אישור ממועדון המעיד על צלילה.

בנוסף, לפי הנוהל של רשות הצלילה לגבי צלילות רענון, מחשב צלילה יתקבל כאישור לצלילה שבוצעה, בתנאי שהצולל יחתום על מסמך משפטי בו יצהיר כי המחשב שלו והוא זה שצלל איתו. גם במקרה של הצגת יומן אונליין (אפליקציה) תידרש חתימה על מסמך זה.

במידה ולא התבצעה צלילה ב-6 החודשים האחרונים, אפילו אם עבר יום אחד, או שאין דרך להוכיח זאת יהיה על הצולל לבצע צלילת רענון המוצעת בכל מועדון צלילה.

קיימים מספר חריגים. צוללי דרגה ג' ומעלה כמו מאסטרדייבר, דייבמאסטר או צוללים טכני, פטורים מצלילת רענון בארץ בהצגת תעודה.

חריגים נוספים הם צוללים בעלי ניסיון של 50 צלילות ומעלה, שבמידה ומציגים את הצלילות (כל ה-50 ומעלה ולא רק את היומן השני שרשום בו החל מהצלילה ה-30) המנהל המקצועי של המועדון רשאי לאשר להם לצלול באופן עצמאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא רענון, כל עוד צללו בשנה האחרונה.

3. בדיקת ציוד אישי כולל מיכלים

על פי הוראות יצרן על צולל בעל ציוד אישי לבצע בדיקת שנתית לציוד שברשותו. במידה והמדריך מזהה בעיה בציוד אישי הוא רשאי לבקש מהצולל להימנע מצלילה עם ציוד זה ולהעבירו לטיפול.

בנושא מיכלים אישיים קיים נוהל רשמי של רשות הצלילה המחייב בדיקה והצגת כרטיס טיפול ודורש מהמועדונים לא לדחוס מיכלים שאינם מאושרים. ניתן לקרוא את הנוהל פה.

לסיכום

נשמח לארח אתכם למגוון פעילויות צלילה במועדון שלנו!

*בכל מקרה של סתירה בין נהלי הרשות, עדכוניה או הבהרותיה בזמן פרסום העמוד או כפי שיובאו בהמשך לבין הרשום פה, דברי הרשות לאותו הזמן הם המחייבים.